Centrum Edukacji Zdrowotnej to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, oferujące profesjonalną pomoc w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół specjalistów współpracujących na co dzień z ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczymi.

Małgorzata Grzejszczak

psychoterapeuta, psychoonkolog
czytaj więcej

Pracuje w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie od kilkunastu lat.  

Zajmuje się pacjentami chorymi somatycznie oraz osobami przeżywającymi kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, depresje, lęki, żałobę po stracie bliskich.  

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoonkologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualną.  

Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego . Sposób pracy dostosowuje do potrzeb pacjenta.  

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. 

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Psychologii, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna. Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji  Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej.  

Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych.  

Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla personelu medycznego z zakresu komunikacji, profilaktyki i promocji zdrowia.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Łukasz Grotowski

osteopata, fizjoterapeuta
czytaj więcej

Jestem dyplomowanym osteopatą i fizjoterapeutą. Absolwentem Flanders International College of Osteopathy oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Oferuje pacjentowi nowoczesną terapię w dziedzinie leczenia zachowawczego problemu narządu ruchu oraz bólu w obrębie ciała. Moją pasją jest odkrywanie tajemnic działania ludzkiego organizmu – pracy jego poszczególnych układów oraz ich udziale w tworzeniu spójnej całości (medycyna holistyczna). Specjalizuję się w analizowaniu budowy i schematu poruszania się naszego ciała – znajdywaniu jego dysfunkcji, odkrywaniu przyczyn bólu, a następnie likwidowaniu ich poprzez stosowanie indywidualnie dobranej do potrzeb pacjenta terapii. Jestem pasjonatem zawodu, wykładowcą na uczelni wyższej oraz wykładowcą asystentem w szkole osteopatii. Od 2015 prowadzę szkolenia dla stomatologów oraz fizjoterapeutów. Wiedzę oraz umiejętności rozwijam na szkoleniach w Polsce i zagranicą.

Wskazania do osteopatii:

ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
zmiany degeneracyjne stawów
bóle głowy
bolesne miesiączki
nawracające zapalenie zatok
migreny
zaburzenia snu
wady postawy
asymetria głowy i szyi
wzmożone i osłabione napięcie
urazy okołoporodowe
zaburzenia koordynacji
kręcz szyi
refluks
zapalenie ucha
zaburzenia krążenia układu limfatycznego
zespoły bólowe miednicy
bóle i problemy z blizną po cesarskim cięciu
zaparcia
bóle brzucha
problemy stawów skroniowo-żuchwowych
bóle głowy
nadpobudliwość

Justyna Jankowska-Paszczuk

psycholog, psychoterapeuta
czytaj więcej

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szkoliła się w psychoterapii w ramach czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu systemowym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującym do certyfikatu PTP. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Terapeutą SI, Trenerem grupowym Treningu Zastępowania Agresji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i praktyk zawodowych (Fundacja Dzieci Niczyje – telefon zaufania; Szpital Bródnowski; Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Centrum Terapii SOTIS, Fundacja „Dobrze, że jesteś”), a także w pracy w przedszkolu terapeutycznym, szkole jako psycholog i terapeuta; pracując z dziećmi i rodzinami w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pracuje z osobami, które:
– znalazły się w sytuacjach kryzysowych,
– przeżywają trudności w relacjach,
– przeżywają kryzysy małżeńskie i rodzinne,
– mierzą się z niskim poczuciem własnej wartości,
– przeżywają stratę i żałobę,
– doświadczają trudności emocjonalnych (złość, gniew, smutek, brak nadziei),
– chcą się lepiej komunikować,
– potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym.

Zajmuje się również problemami wychowawczymi, wsparciem kobiet, mężczyzn i par w okresie okołoporodowym (lęk przed porodem, straty ciąży, baby blues, depresja poporodowa, kryzysy rodzicielskie).

Maciej Krzakowski

onkolog
czytaj więcej

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 1998 roku do chwili obecnej krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i członek wielu innych towarzystw naukowych. Przewodniczący – od 2015 roku – Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Zawodowo zainteresowany skojarzonym leczeniem chorych na raka płuca i raka piersi, wprowadzaniem nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczeniem hormonalnym i postępowaniem wspomagającym w onkologii. Autor i współautor około 500 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą oraz redaktor lub współredaktor 30 podręczników.

Iwona Sajór

dietetyk
czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2005-2019 pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie (Zakład Dietetyki i Żywienia Szpitalnego z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii), od 2015 r. na stanowisku Kierownika Pracowni Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów.

Od 2008 r. prowadzi konsultacje dietetyczne, warsztaty i pogadanki z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii różnych schorzeń, m.in.: nadwagi i otyłości, niedożywienia, chorób przewodu pokarmowego, nowotworów złośliwych (profilaktyka pierwotna i wtórna, żywienie w trakcie leczenia onkologicznego), zaburzeń odżywiania, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego, dyslipidemii, cukrzycy typu 1 i 2, cukrzycy ciężarnych, chorób tarczycy, osteoporozy, choroby zwyrodnieniowej stawów, celiakii i nietolerancji glutenu, alergii pokarmowych, kamicy nerkowej, chorób neurodegeneracyjnych. Zajmuje się również modyfikacją nieprawidłowych nawyków żywieniowych osób zdrowych, w tym: dzieci i młodzieży, dorosłych i w starszym wieku, kobiet w ciąży (przygotowanie do ciąży, okres ciąży i karmienia), osób o zwiększonej aktywności fizycznej i sportowców.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach (m.in. w: Praktyczny Podręcznik Dietetyki, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Seria Wydawnicza PZWL „Instytut Żywności i Żywienia zaleca”).

Prowadzi wykłady, ćwiczenia i praktyki dla studentów kierunku Dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wykłady i warsztaty dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Instytutu Żywności i Żywienia z zakresu żywienia w chorobach nowotworowych na kierunku Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, regularnie bierze udział (czynny i bierny) w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących żywności i żywienia, chorób żywieniowo zależnych, standardów postępowania żywieniowego.

Małgorzata Stelmach-Lewandowska

neurologopeda, logopeda
czytaj więcej

Neurologopeda z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, Jogopeda* oraz autorka książki wspierającej rozwój mowy dzieci. Praca jest jej pasją, kocha to, co robi i należy do osób, które nie pozostawiają pytań bez odpowiedzi.

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalizacją Logopedia, studia podyplomowe z Emisji i Higieny Głosu – kierunek Logopedia Medialna oraz podyplomowe studia z neurologopedii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wydział rehabilitacji, specjalizacja korygowanie wad postawy, joga i relaksacja, dodatkowo ukończyła kurs instruktorski z Hatha Jogi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w warszawskich przedszkolach, placówkach specjalnych, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, prowadząc swój własny punkt terapeutyczny.

*Jogopedia – autorski program łączący jogę oraz ćwiczenia logopedyczne.

Zuzanna Suchecka

psycholog dziecięcy, psycholog, terapeuta
czytaj więcej

Absolwentka Studiów Magisterskich z Psychologii oraz Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS  w Warszawie. Ukończyła szkolenie I stopnia TSR w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz w trakcie podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada certyfikat terapeuty metody przetwarzania słuchowego Tomatis wydanego przez Centrum Audio-Psycho-Fonologii ESPACE oraz duże doświadczenie w prowadzeniu tej terapii.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.  w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza na oddziale uzależnień, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w trakcie pracy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie oraz innych placówkach. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej. Prowadzi terapie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci z trudnościami ( ADHD, ODD, ZA, ASD ), pomaga radzić im sobie z emocjami, pracuje nad zwiększeniem u nich koncentracji i uwagi. Ma znakomity kontakt z małymi pacjentami.

Udziela wsparcia rodzicom, oferując im konsultacje wychowawcze czy poradnictwo psychologiczne. Ponadto zajmuje się psychoedukacją rodziców. Pracuje również z młodzieżą i dorosłymi. Pomaga w zakresie: kryzys osobisty ( zdrada, rozwód, rozstanie z partnerem, śmierć osoby bliskiej, ciężka choroba ),kryzys zawodowy ( utrata pracy, degradacja, utrata dobrego imienia ),doświadczenia traumatyczne ( przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, przedłużająca się żałoba i trudności z jej przeżywaniem),inne trudności życiowe ( m.in. problem z tworzeniem bezpiecznych relacji, wchodzeniem w związki, brakiem akceptacji siebie, obniżonym nastrojem ).

Udziela również konsultacji i porad w sprawach około rozwodowych, ofiarom przemocy, osobom znajdującym się w toksycznych związkach lub relacjach z bliskimi.

oferta:

cennik:

SPECJALISTA PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna (50 min.)
od 180 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min.)
od 180 zł
Psychoterapia dziecięca (50 min.)
od 200 zł
Interwencja kryzysowa (50 min.)
od 180 zł
Konsultacja około rozwodowa (50 min.)
280 zł
Konsultacja psychologiczna rodzin (50 min.)
260 zł
Terapia par i rodzin (50 min.)
260 zł
TERAPIA TOMATISA
Diagnoza + opinia
300 zł
I etap 30h (15 dni x 2h)
3000 zł
II etap 15h (7 dni x 2h, 1 dzień x 1 h)
2000 zł
III etap 15 h (7 dni x 2h, 1 dzień x 1 h)
2000 zł
SPECJALISTA DIETETYK
Konsultacja dietetyczna (50 min.)
200 zł
Konsultacje dietetyczne - skype (50 min.)
200 zł
Plan żywieniowy 10 dniowy
340 zł
SPECJALISTA NEUROLOGOPEDA/LOGOPEDA
Diagnoza neurologopedyczna (60 min.)
300 zł
Diagnoza logopedyczna (60 min.)
300 zł
Terapia neurologopedyczna (50 min.)
180 zł
Terapia logopedyczna (50 min.)
180 zł
Terapia neurologopedyczna (30 min.)
130 zł
Terapia logopedyczna (30 min.)
130 zł
Terapia Komunikacji Alternatywnej (AAC) (60 min.)
180 zł
Przygotowanie pacjentów pod leczenie ortodontyczne lub zabiegu frenulotomii (podcięcia wędzidełka) (60 min.)
200 zł
SPECJALISTA OSTEOPATA/FIZJOTERAPEUTA
Terapia fizjoterapeutyczna/osteopatyczna dzieci i dorosłych (30 min.)
150 zł
Terapia fizjoterapeutyczna/osteopatyczna dzieci i dorosłych (45 min.)
200 zł
Terapia fizjoterapeutyczna/osteopatyczna dzieci i dorosłych (60 min.)
250 zł

współpracujemy z:pracujemy z:

aktualności:

1 kwietnia 2020 r. - Centrum Edukacji Zdrowotnej działa w trybie on-line.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Naszych Pacjentów oraz Pracowników – od 1 kwietnia Specjaliści Centrum Edukacji Zdrowotnej konsultują on-line.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z recepcją: tel. 606 908 388, biuro.primopro@gmail.com

lub

rejestracji na portalu: https://www.znanylekarz.pl/placowki/centrum-edukacji-zdrowotnej

2 stycznia 2020 r. - Nowość - Terapia Tomatisa

Trening uwagi słuchowej prof. Tomatisa ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców. Jest to program stymulacji słuchowej mający na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Celem tej metody jest wspieranie funkcji ucha, poprawa koncentracji, zdolności komunikacji – poprawa zachowań społecznych, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności nauki języków obcych, zwiększanie kreatywności. 

kontakt

ul. Nowoursynowska 143K lok. U2 nr domofonu 313 (wejście również od ul. Rosoła). 02-776 Warszawa

przez telefon: 22 401 2 801, + 48 606 908 388

CENTRUM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Akceptujemy karty płatnicze

Skontaktuj się z nami telefonicznie jeśli nie znajdziesz dogodnego terminu do wybranego specjalisty lub potrzebujesz wsparcia przy umówieniu wizyty.