Centrum Edukacji Zdrowotnej to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, oferujące profesjonalną pomoc w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół specjalistów współpracujących na co dzień z ośrodkami akademickimi i jednostkami badawczymi.

Katarzyna Broda

psychoterapeuta, life-coach
czytaj więcej

Prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, w relacjach, po traumach. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej a także metodą terapii krótkoterminowej z elementami coachingu.

Prowadzi grupy wsparcia oraz warsztaty psychologiczne. Pomaga w zaburzeniach odżywiania, stanach lękowych, DDD i DDA. Specjalizuje się w pracy ze smutkiem, wstydem, chorobą i stratą.

Magister Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła również studia podyplomowe Trening i Warsztat Psychologiczny w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR oraz Studium Coachingu International Coaching Federation. Obecnie w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Zdrowia PTP, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Odbyła staż specjalizacyjny w Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Pracowała dla Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Południe, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Pracowni Rozwoju Osobistego.

Małgorzata Grzejszczak

psychoterapeuta, psychoonkolog
czytaj więcej

Pracuje w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie od kilkunastu lat.  

Zajmuje się pacjentami chorymi somatycznie oraz osobami przeżywającymi kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, depresje, lęki, żałobę po stracie bliskich.  

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoonkologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię indywidualną.  

Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego . Sposób pracy dostosowuje do potrzeb pacjenta.  

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. 

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Psychologii, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna. Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji  Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej.  

Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych.  

Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla personelu medycznego z zakresu komunikacji, profilaktyki i promocji zdrowia.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Iwona Sajór

Dietetyk
czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2005 r. pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie (Zakład Dietetyki i Żywienia Szpitalnego z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii), obecnie na stanowisku Kierownika Pracowni Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów.

Od 2008 r. prowadzi konsultacje dietetyczne, warsztaty i pogadanki z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii różnych schorzeń, m.in.: nadwagi i otyłości, niedożywienia, chorób przewodu pokarmowego, nowotworów złośliwych (profilaktyka pierwotna i wtórna, żywienie w trakcie leczenia onkologicznego), zaburzeń odżywiania, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego, dyslipidemii, cukrzycy typu 1 i 2, cukrzycy ciężarnych, chorób tarczycy, osteoporozy, choroby zwyrodnieniowej stawów, celiakii i nietolerancji glutenu, alergii pokarmowych, kamicy nerkowej, chorób neurodegeneracyjnych. Zajmuje się również modyfikacją nieprawidłowych nawyków żywieniowych osób zdrowych, w tym: dzieci i młodzieży, dorosłych i w starszym wieku, kobiet w ciąży (przygotowanie do ciąży, okres ciąży i karmienia), osób o zwiększonej aktywności fizycznej i sportowców.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach (m.in. w: Praktyczny Podręcznik Dietetyki, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Seria Wydawnicza PZWL „Instytut Żywności i Żywienia zaleca”).

Prowadzi wykłady, ćwiczenia i praktyki dla studentów kierunku Dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wykłady i warsztaty dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Instytutu Żywności i Żywienia z zakresu żywienia w chorobach nowotworowych na kierunku Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, regularnie bierze udział (czynny i bierny) w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących żywności i żywienia, chorób żywieniowo zależnych, standardów postępowania żywieniowego.

Dorota Kazalska

psycholog, psychoonkolog
czytaj więcej

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami z bólem przewlekłym (Poradnia Przeciwbólowa Szpitala Akademii Medycznej przy ulicy Banacha w Warszawie oraz na Oddziale Badania Bólu i Terapii Paliatywnej w Centrum Onkologii w Warszawie).

Wieloletni staż pracy w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z pacjentami onkologicznymi oraz ich bliskimi. Certyfikowany trener psychoonkologii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy z dziedziny psychologii i psychoonkologii, w ramach kursów specjalizacyjnych z onkologii i medycyny paliatywnej. 

Kinga Bystrek

psycholog, psychoonkolog
czytaj więcej

OBECNIE PRZEBYWA NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Pomaga osobom zmagającym się z trudnościami i kryzysami w swoim życiu oraz cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych, wspiera chorych somatycznie.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię rodzin i par. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym i systemowym, jednak w swojej pracy stara się czerpać z różnych podejść terapeutycznych i dopasowywać techniki lecznicze indywidualnie do pacjenta.

 

Dyplomowany psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Wykształcenie zdobywała również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletni kurs psychoterapii, pod kierunkiem naukowym prof. Bogdana de Barbaro, organizowany przez Zakład Terapii Rodzin UJ w Krakowie. Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Przez kilka lat pracowała w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w klinikach narządowych jako psycholog oraz ambulatoryjnie prowadziła psychoterapie w Poradni Psychoonkologii. Obecnie konsultuje i wspiera pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Od dwóch lat w Centrum Edukacji Zdrowotnej służy pomocą chorym onkologicznie i ich bliskim. Współpracuje z Fundacją „Tam i z powrotem”, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej oraz z Programem Edukacji Onkologicznej.

Prowadzi wykłady i warsztaty umiejętności psychologicznych dla lekarzy i pielęgniarek. Wykładała m.in. na: Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Akademii Młodego Onkologa i Narodowym Kongresie Żywieniowym.

Pracowała w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz w Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne gromadziła również podczas licznych staży. Instytucje szczególnie zasługujące na wymienienie to: Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Fundacja SYNAPSIS i Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Swoje umiejętności doskonali poprzez udział w konferencjach i seminariach psychoterapeutycznych. Pracuje pod stałą superwizją.

Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej i przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Anna Pabjańczyk

psychoterapeuta, psychoonkolog
czytaj więcej

OBECNIE PRZEBYWA NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje osób dorosłych oraz spotkania wspierające dla osób będących w kryzysie. Specjalizuję się w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie oraz z osobami je wspierającymi.

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społ ecznej w Warszawie, filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów podyplomowych z psychoonkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Onkologii Warszawskiego Instytutu Medycznego u prof. C. Szczylika, oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii na oddziale całodobowym tego samego szpitala. Wolontariuszka m.in. telefonu zaufania dla pacjentów chorych onkologicznie oraz osób ich wspierających.
Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje, jest absolwentką m.in. takich szkoleń jak: Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ); Genogram – klucz do zrozumienia rodziny; Wprowadzenie do współczucia – Podejście uważności i współczucia w psychoonkologii; sesji terapeutyczno-szkoleniowych terapii Simontonowskiej. Bierze czynny udział w konferencjach z zakresu psychoterapii i psychoonkologii. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, która pomaga radzić sobie z problematycznymi myślami, emocjami i zachowaniami oraz je zmieniać. Co ważne, terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana jest na rozwiązywaniu aktualnych problemów, odwołując się przy tym do indywidualnej historii człowieka, gdyż ta wpływa na sposób funkcjonowania każdego z nas. Z kolei, w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie wykorzystuję elementy terapii simontonowskiej. Program tej terapii ukierunkowany jest m.in. na poprawę funkcjonowania emocjonalnego pacjenta, zmniejszenie stresu związanego z chorobą, wzrost zaangażowania w proces zdrowienia, poprawę jakości życia oraz komunikacji z otoczeniem. Program ten akcentuje również takie aspekty jak: akceptacja siebie, życie w zgodzie ze sobą i ze swoimi wartościami. Terapia ta jest przeznaczona nie tylko dla pacjentów chorych onkologicznie, ale również dla osób wspierających.

W mojej pracy terapeutycznej ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, szacunek dla jego indywidualności, potrzeb oraz wolności wyboru.

oferta:

cennik:

SPECJALISTA PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacje psychologiczne
120 zł
Konsultacje psychoonkologiczne
120 zł
Psychoterapia par
od 160 zł
Psychoterapia indywidualna
120 zł
Interwencja kryzysowa
120 zł
SPECJALISTA DIETETYK
Konsultacja dietetyczna
120 zł
Analiza stanu odżywienia
120 zł
Konsultacje dietetyczne - onkologiczne
120 zł
Poradnictwo żywieniowe
120 zł
Wizyta kontrolna
120 zł
SPECJALISTA ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I LIFE-COACH
Life coaching
180 zł
Coaching relacji
180 zł
Konsultacja coachingowa
180 zł
Indywidualne szkolenie empatycznej komunikacji
120 zł
Mediacje
120 zł
Premediacje (skype lub telefon)
80 zł

współpracujemy z:pracujemy z:

aktualności:

2.10.2018 r. godz. 17.00 - 19.00. - Terapia Simontowska dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Bezpłatne zajęcia dla pacjentów z chorobą nowotworową (10 spotkań).

Celem terapii jest zrozumienie roli emocji i przekonań w procesie zdrowienia. Nauka ta pozwala na lepsze radzenie sobie ze stresem, który towarzyszy chorobie i leczeniu. Ma to również przełożenie na poprawę jakości życia.

Grupa zamknięta – liczba miejsc ograniczona.

kontakt

ul. Nowoursynowska 143K lok. U2
nr domofonu 313
(wejście również od ul. Rosoła).
02-776 Warszawa

przez telefon: 22 401 2 801

CENTRUM EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Akceptujemy karty płatnicze

Skontaktuj się z nami telefonicznie jeśli nie znajdziesz dogodnego terminu do wybranego specjalisty lub potrzebujesz wsparcia przy umówieniu wizyty.